732082 Docent aardrijkskunde 1e graads in Helmond

Het Dr.-Knippenbergcollege is een school voor mavo, havo en vwo met zorg voor leerlingen. Het Dr.-Knippenbergcollege telt +/- 1600 leerlingen en biedt deze leerlingen ongeacht talent en sociale achtergrond, via goed onderwijs en begeleiding een goede voorbereiding op vervolgonderwijs en- in het verlengde daarvan- voor het functioneren in de maatschappij. Wij bieden “onderwijs met overtuiging” waarbij de onderstaande zinnen centraal staan:
– Goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen
– Leren van en met elkaar

Daarbij stelt het Dr.-Knippenbergcollege de volgende zaken centraal:
– 21e -eeuwse vaardigheden
– Ontwikkeling van leerling tot wereldburger
– Digitale geletterdheid
– Durf verschil te maken

Binnen het Dr. Knippenbergcollege te Helmond ontstaat er vanaf 21-10-2019 een vacature voor de functie docent aardrijkskunde 1e graads, 13 lessen (0,5 fte)
de lessen worden gegeven in havo 3, havo 5, vwo 3, vwo 5 en vwo 6

Wij vragen:
• Een 1e graads bevoegdheid
• Een gedreven collega die enthousiasme voor zijn vak uitdraagt, gericht op samenwerking in de vakgroep (teamspeler);
• Een collega die affiniteit met de doelgroep heeft (hart voor de leerlingen).

Een docent:
• Waarbij de relatie met de leerling centraal staat;
• Die in staat is een stimulerende werkomgeving te creëren en kennis/vaardigheden over te dragen aan leerlingen;
• Die meedenkt met ontwikkelingen in het vakgebied;
• Die door middel van differentiatie in inhoud en tempo recht doet aan de verschillen tussen leerlingen

Wij bieden:
• Een praktische taakstelling met persoonlijke ontplooiingskansen;
• Een uitdagende werkomgeving in een collegiale sfeer;
• Creatieve ruimte om ontwikkelingen te initiëren;
• bij gebleken geschiktheid benoeming in docent schaal LD

Herkent u zich in het geschetste profiel en wilt u het docententeam komen versterken? Reageer dan uiterlijk 18-6-2019 via het OMO-portaal

Solliciteer