Docent Aardrijkskunde – 2e graads in Den Haag

Het Haags Montessori Lyceum (HML) maakt onderdeel uit van de Stichting VO Haaglanden en is gelegen in het Benoordenhout. Het HML leidt op voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Vanaf het schooljaar 2016-2017 staat gepersonaliseerd leren centraal. Leerlingen
werken op hun eigen leerlijn en elke leerling heeft een coach. Daarnaast is er onderscheid tussen instructietijd (docentgestuurd) en begeleidingstijd (taakgestuurd).
 
Vanaf het schooljaar 2019-2020 starten we een dependance mavo/havo voor ambitieuze doeners aan de Neuhuyskade. Daar gaan we leren en werken in een gebouw met werkplaatsen, instructie- en studieruimtes. Op de nieuwe locatie krijgen de brugklassers met een mavo-
of mavo/havo-advies montessorionderwijs. Bijzonder zijn de projecturen waarin theorie verbonden is aan praktische opdrachten. De mavo/havo-locatie wordt een actieve school waar leerlingen – onder begeleiding –  kunnen werken aan opdrachten en huiswerk tot
17.00 uur.
 
Het Haags Montessori Lyceum zoekt per 1 april voor de locatie Neuhuyskade een
 
docent Mens en Maatschappij
tweedegraads
 
voor circa 0,4 fte

 
en voor de locatie op de Nassau Bredastraat per 1 augustus 2019 een
 
docent aardrijkskunde
tweedegraads
 
voor circa 0,9 fte

 
Een combinatie van aardrijkskunde-uren en M&M-uren behoort tot de mogelijkheden.
 

 
 

Profiel
 
Wij zijn op zoek naar een docent aardrijkskunde / m&m die voldoet aan het volgende profiel: 

 • tweedegraads bevoegd in aardrijkskunde
 • eigen visie op het vak en in staat deze te verwoorden en over te dragen  
 • in staat om met behulp van ICT gedifferentieerd les te geven 
 • flexibel en initiatiefrijk, bereid om te experimenteren als het gaat om vakinhoud 
 • ervaring met projectonderwijs
 • in staat om in een team samen te werken
 • degelijk en gestructureerd met betrekking tot organisatie en planning 
 • communicatief sterk en in staat tot samenwerken
 • bereid een groep leerlingen te coachen

 
Van de aardrijkskunde / m&m- docent verwachten wij :

 • dat hij / zij de pedagogische uitgangspunten deelt die horen bij de montessorimethode en dit zichtbaar terug laat komen in de lessen en in het contact met leerlingen 
 • dat hij / zij in staat is om het vak zodanig vorm te geven dat leerlingen worden uitgedaagd in creatief en cognitief opzicht 
 • dat hij / zij in staat is om binnen en buiten de school verbindingen aan te gaan met de andere vakken en externenen dit om te zetten in concrete projecten 
 • dat hij /zij in staat is tot het mede vormgeven van een doorlopende leerlijn onder-bovenbouw. 
 • dat hij / zij in staat is om op een constructieve manier bij te dragen aan de organisatie als geheel 

 
 

Solliciteer