Docent Aardrijkskunde/Geschiedenis in Breda

Tessenderlandt is een school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).
Alle leerwegen van het vmbo zijn in de school vertegenwoordigd, van basisberoepsgerichte leerweg tot en met mavo.
De opleiding is gericht op het behalen van een diploma en op een naadloze doorstroom naar een vervolgopleiding.
De lessen worden verzorgd op locatie Tessenderlandt, Van Riebeecklaan 2 in Breda.

De lessen aardrijkskunde/geschiedenis worden op Tessenderlandt aangeboden binnen het domein Mens en Maatschappij. Het betreft lessen aan leerlingen van de onderbouw.
Het onderwijs op Tessenderlandt is gericht op het behalen van een diploma.
Voor de leerling is van belang dat hij/zij de kans krijgt om de eigen talenten te ontwikkelen, zowel gericht op persoonlijke ontwikkeling als ontwikkeling richting een toekomstig beroep.

De vacature betreft reguliere uren.
Deze uren worden aangeboden in een tijdelijke benoeming met uitzicht, na gebleken geschiktheid, op een benoeming voor onbepaalde tijd.

Solliciteer