Docent Aardrijkskunde/MM – Eerstegraads in Rotterdam

Wat is het Avicenna college voor een school?
Het Avicenna College organiseert excellent, ambitieus, islamitisch voortgezet onderwijs, waarin kinderen hun geloof kunnen beleven en optimaal worden toegerust om een succesvolle deelnemer te worden aan de Nederlandse samenleving.
Bij de vormgeving van het onderwijs worden beproefde moderne lesmethoden en gemotiveerde bevoegde/bekwame leraren ingezet. De school heeft modern onderwijs en ondersteuningsmiddelen als computers en touchscreens. 
Het onderwijs is zoveel als mogelijk onderwijs op maat. Het beste wordt uit het kind gehaald door aan te sluiten bij het niveau en het tempo van het kind. We zorgen ervoor dat het kind goed op niveau geplaatst kan worden en vervolgens op haar
behoefte afgestemd onderwijs krijgt. Onderwijs waar zij het meest van leert.
In het onderwijs wordt naast de schoolse vakken veel aandacht besteed aan vaardigheden als zelfstandig werken, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen en dragen voor de eigen ontwikkeling en reflecteren op het eigen gedrag. Het gaat hier
om vaardigheden die naar onze overtuiging, naast inhoudelijke kennis van zaken, in grote mate het succes in het latere (werkzame) latere leven bepalen.
Veel aandacht wordt geschonken aan een veilig pedagogisch klimaat. Een kind moet zich veilig en vertrouwd voelen in zijn of haar omgeving. 

Solliciteer