Zij-instromers gezocht voor 18 schoolvakken in Limburg in Maastricht

Toe aan een carrièreswitch? Laat je om- of bijscholen naar leraar op een middelbare school. Volg de academische lerarenopleiding in Limburg – een samenwerking van Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit. Kies voor een baan met impact.
Meld je aan op ru.nl/zijinstroomleraren

 
Heb je een academische vooropleiding (wo-masterdiploma)? Sta je (on[der])bevoegd voor de klas? Of wil je vanuit een andere achtergrond de overstap naar het onderwijs maken? Dan is dit traject misschien iets voor jou.
 
De Universiteit Maastricht biedt in samenwerking met de docentenacademie van de Radboud Universiteit een flexibel maatwerktraject aan. Ben jij in het onderwijs werkzaam en/of woonachtig in de regio Limburg en verken jij de mogelijkheid om een eerstegraads lesbevoegdheid
te halen? Dan kan je (deels) in Maastricht een eerstegraads lesbevoegdheid behalen. Je volgt je academische lerarenopleiding (met een selectie van vakken over vakinhoud, pedagogiek en didactiek) gedeeltelijk op de campus van de Universiteit Maastricht en aan
de Radboud Universiteit in Nijmegen.
 
Concreet gaat dit om de volgende schoolvakken: Aardrijkskunde, Algemene economie, Bedrijfseconomie, Filosofie, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Godsdienst & Levensbeschouwing, Maatschappijleer & maatschappijweten-schappen, Nederlands, Duits, Engels,
Frans, Spaans, Grieks & Latijn, Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde, Biologie.

 

Het zij-instroom traject is bedoeld voor professionals die:

  • in het bezit zijn van een master- of doctoraaldiploma, verwant aan het betreffende schoolvak
  • én een (gedeeltelijke) overstap willen maken naar een carrière als leraar in het voorgezet onderwijs.
  • én het Nederlands vaardig zijn op NT-2-niveau.

De voordelen van het zij-instroom traject:

  • Leer-werktraject van mogelijk 1 en maximaal 2 jaar, waarbij je vanaf dag 1 betaald voor de klas staat (max 0.6 fte) en daarnaast een eerstegraads bevoegdheid haalt.
  • We ondersteunen je bij de voorbereiding op het assessment dat toegang geeft tot een zijinstroomtraject.
  • Na een positieve uitkomst van het assessment kunnen we bemiddelen bij het vinden van een kleine aanstelling op een school (6 dagdelen per week). De school waar je in dienst komt kan een zijinstroom subsidie aanvragen waarmee de opleiding wordt bekostigd.
  • Je volgt 1 dag in de week college op de campus van de Universiteit Maastricht en 1 dag college aan de RU in Nijmegen.
  • Je volgt een selectie van vakken over vakinhoud, pedagogiek en didactiek, op basis van werkervaring en vooropleidingen.

Solliciteer